Start Dynamika płatności
German (Deutschland)Croatian(HR)Italian - ItalyPolish (Poland)English (United Kingdom)
MolunatCavtatPlatMliniSrebrenoZatonOrašacTrstenoSlanoPółwysep PelješacWyspa LopudWyspa MljetWyspa KorčulaWyspa Lastovo

Dynamika płatności

Opłata w dwóch ratach

Opłatę za najem wybranej kwatery dokonujemy w dwóch ratach. Pierwszą ratę wpłacamy wraz z rezerwacją lokalu, drugą zaś w dniu przybycia gościa do obiektu.

Suma zaliczki może być różna, i zależy od wielkości środków, którymi agencja po przyjęciu pierwszej wpłaty, zobowiązana jest do wpłacenia na żyro-konto osobie najmującej kwaterę. Zaliczki mogą wynosić: 30% - 50% ceny całej oferty. W wyjątkowych sytuacjach (np. w przypadku rezerwacji, której łączna wartość nie przekracza 300 euro lub w przypadku rezerwacji gości, którzy do wjazdu na teren Republiki Chorwacji potrzebują wizy) do potwierdzenia rezerwacji niezbędna jest wpłata od razu 100% ceny usługi. Z wyjątkiem, istnieje mały numer obiektów w naszej oferty, ich zaliczek dla rezerwacji jest 50% od ogólnej ceny wycieczce, a pozostali 50% wplaczyć Agencji miesiąc przed przychodzeniu w obiektu. To są obiekty prawnych osobów (przedsiębiostwa), które mają podatkowe obowiązki i z nimi mamy oddzielni umów. Suma zalickę i okres czasowy o płaceniu resztki sumę jest przedstawiono w kalkulacji.
W zależności od życzenia gościa, całą sumę można wpłacić jednym potwierdzeniem rezerwacji.

Wymagany termin wpłaty do rezerwacji

W celu potwierdzenia rezerwacji gość zobowiązany jest w terminie do 48 godzin (sobota, niedziela i państwowe święta nie wliczają się) od wysłania rachunku wstępnego wykonać wpłatę rezerwacji i przesłać agencji potwierdzenie tej wpłaty.

Agencja zobowiązana jest dokładny termin zarezerwować pod opcją (pierwszeństwo najmu dla zamawiającego), który jest zaznaczony na każdym wystawionym rachunku w rubryce "termin czasowy".

Od momentu gdy gość wypełni i wyśle meldunek o rezerwacji, to po 48 godzinach data ta zostaje wycofana z rynku, i prawo zakupu przypada osobie wysyłającej zgłoszenie. Rezerwacja kwatery ze strony innego gościa w przytoczonym terminie nie jest możliwa. Przytoczone terminy znajdujące się na Internecie oznaczone są żółtym kolorem.

Jeżeli gość w danym terminie wykona wpłatę rezerwacji i agencja to potwierdzi, to natychmiast po sprawdzeniu wpłaty, zameldowane terminy będą oznaczone czerwonym kolorem. W danym sezonie druga rezerwacja tej samej kwatery, która by tylko częściowo wchodziła w termin nie jest możliwa.

Jeżeli w przewidzianym terminie agencja nie otrzyma potwierdzenia o wpłacie, uważa się to za odwołanie rezerwacji. Zarezerwowane terminy, które nie zostały opłacone i przewidziany ich termin minął, nie będą zaznaczone dłużej żółtym kolorem, lecz kolorem białym jako dostępne.
 
book_private_dubrovnik_riviera_pl
recreativa_logo
Secure payment
placanje
Details
...
useful_links_copy