Start Ogólne Warunki
German (Deutschland)Croatian(HR)Italian - ItalyPolish (Poland)English (United Kingdom)
MolunatCavtatPlatMliniSrebrenoZatonOrašacTrstenoSlanoPółwysep PelješacWyspa LopudWyspa MljetWyspa KorčulaWyspa Lastovo

Ogólne warunki oferowania usług zakwaterowania

1. INFORMACJE OGÓLNE

Agencja turystyczna "Recreativa", Put Ribnjaka 9, 21310 Omiš (dalej agencja) gwarantuje prawdziwość zapisu fotograficznego i danych związanych z charakterystyką kwater ze swojej oferty, która jest dostępna na stronach internetowych - www.recreativa.com.hr, jak i za prawdziwość przedstawionych tam warunków.

Recreativajest zobowiązany zapewnić gościowi kwaterę w wynajmowanych pomieszczeniach w zarezerwowanym terminie, poza okolicznościami wyjątkowymi (wojna, niepokoje, strajki, zamachy terrorystyczne,awarie sanitarne, kataklizmy, interwencje kompetentnych władz itp.).

Poprzez wynajem jednej lub większej ilości kwater z oferty Recreativagość zawiera umowę z Recreativa. Jest to równoznaczne z akceptacją ogólnych warunków oferowania usług zakwaterowania (dalej: Warunki ogólne). Zawartość umowy przedstawia obowiązek prawny zarówno dla gościa, jak i dla Recreativa. Niniejsze warunki ogólne są podstawą do rozwiązywania ewentualnych sporów pomiędzy stronami, dlatego zalecane jest szczegółowe przeczytanie dokumentu przed dokonaniem wpłaty zaliczki.

2. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Recreativa oferuje usługi zakwaterowania w kwaterach prywatnych, hotelach oraz latarniach morskich.

Rodzaje i oznaczenia kwater z oferty kwater prywatnych Recreativa:

A – apartament, samodzielna kwatera, w której znajduje się jeden lub więcej pokojów; posiada własną kuchnię i co najmniej jedną łazienkę z WC. W całym obiekcie może znajdować się jeden lub więcej apartamentów, apartamentów-studio lub pokojów. W odrębnym mieszkaniu w obiekcie mogą mieszkać właściciele lub ich rodzina.

AS – apartament-studio – mniejszy apartament, w którym sypialnia i kuchnia są w jednym pomieszczeniu lub sypialnia znajduje się na antresoli. Posiada własną łazienkę z WC. W całym obiekcie może znajdować się jeden lub więcej apartamentów, apartamentów-studio lub pokojów. W odrębnym mieszkaniu w obiekcie mogą mieszkać właściciele lub ich rodzina.

S – pokój typu hotelowego; przeważnie posiada własną łazienkę z WC (jeśli łazienka jest wspólna dla kilku pokojów, jest to zaznaczone). W niektórych obiektach jest do dyspozycji wspólna dla wszystkich pokojów kuchnia, ale w większości przypadków goście nie mają możliwości samodzielnego przygotowywania posiłków (w niektórych obiektach istnieje możliwość zamówienia za dodatkową opłatą śniadania, obiadu lub kolacji). W całym obiekcie może znajdować się jeden lub więcej apartamentów, apartamentów-studio lub pokojów. W odrębnym mieszkaniu w obiekcie mogą mieszkać właściciele lub ich rodzina.

K – dom jako samodzielny obiekt, który posiada jeden lub więcej pokojów, własną kuchnię i co najmniej jedną łazienkę z WC. W takim obiekcie nie przebywają inni goście ani właściciele.

Mała litera za numerem obiektu oznacza, że w obiekcie znajduje się więcej kwater prywatnych (mogą być to również kwatery, które nie są w naszej ofercie) lub mieszka w nim właściciel obiektu. Na przykład symbol „A-456-c (2+0)“ oznacza, że oprócz dwuosobowego apartamentu o numerze A-456-c w tym samym obiekcie znajdują się jeszcze dwa inne apartamenty: apartament „a“ i apartament „b“, często różniące się układem pomieszczeń, liczbą łóżek i innymi cechami.

Cyfry w nawiasach oznaczają ilość osób, dla których przeznaczona jest kwatera, a dokładnie układ łóżek. Cyfra z lewej strony oznacza łóżka podstawowe, z prawej łóżka pomocnicze. Przykładowo symbol A-456-c (4+2) oznacza apartament "с" w obiekcie 456, w którym znajdują się cztery łóżka podstawowe i dwa pomocnicze.

W jednej sypialni mogą znajdować się najwyżej dwa łóżka podstawowe. Wszystkie pozostałe łóżka w tym pokoju liczone są jako pomocnicze. Jako pomocnicze traktowane są również wszystkie łóżka w kuchni, jadalni i pokoju dziennym. Łóżka pomocnicze w kwaterach z oferty Recreativa to najczęściej klasyczne łóżka, czasami rozkładane kanapy, a bardzo rzadko łóżka polowe. Umiejscowienie i wygląd łóżek pomocniczych najlepiej widać na rysunku gruntowym i zdjęciach wybranej kwatery.

3. ZGŁASZANIE ZAPYTAŃ

Jeśli gość nie ma możliwości samodzielnego zarezerwowania usługi, która odpowiada jego wymaganiom, może się on zwrócić o pomoc do pracowników Recreativa. Zapytania można przesyłać na e-mail ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Każde zapytanie powinno zawierać sprecyzowane kryteria, na podstawie których pracownicy Recreativa przygotują ofertę (zapytanie powinno zawierać conajmniej termin, ilość i wiek osób, preferowaną lokację, jak również wszystkie inne wymagania gościa). Jeśli to konieczne gość może telefonicznie skontaktować się z agencją, ale ostatecze zapytanie musi zostać skierowane drogą elektroniczną.

Po tym jak gość wybierze odpowiadającą jego preferencjom usługę, powinien złożyć oficjalną prośbę o rezerwację.

4. ZGŁASZANIE PROŚBY O REZERWACJĘ

Zgłoszenie rezerwacji kwatery jest dokonywane drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie przewidzianego formularza, dostępnego na stronie internetowej Recreativa lub w biurze naszej agencji, ewentualnie w biurze jednego z partnerów Recreativa, który jest upoważniony do sprzedaży kwater z naszej oferty. W trakcie zgłaszania rezerwacji gość powinien podać wszystkie dane, których wymaga system przy wypełnianiu formularza rezerwacji lub podać je po zgłoszeniu się w biurze naszej agencji lub w biurze upoważnionego przedstawiciela Recreativa, w celu przeprowadzenia procedury rezerwacji.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Gość swoje dane osobowe udostępnia dobrowolnie. Dane osobowe gościa są niezbędne w procesie realizacji wybranej usługi, jak również w dalszej wzajemnej komunikacji. Recreativa zobowiązuje się, że dane osobowe gościa będzie używał jedynie w celu realizacji wybranej usługi oraz że nie wyniesie ich poza agencję ani nie przekaże osobom trzecim. Gość wyraża zgodę, aby jego dane osobowe mogły być wykorzystywane do celów marketingowych akcji Recreativa.

6. WPŁATY

Opłaty za rezerwację można dokonać przelewem bankowym (koszty przelewu ponosi gość) lub kartą kredytową (koszty transferu ponosi agencja). Goście, którym przy wieździe na teren Republiki Chorwacji potrzebna jest wiza nie mają możliwości dokonywać wpłat kartą kredytową.

W celu potwierdzenia zgłoszonej rezerwacji, gość jest zobowiązany wpłacić zaliczkę, która wynosi 20-50% ceny usługi.

Pozostałą kwotę całkowitej wartości usługi gość może wpłacić na kilka sposobów:

* w dniu przyjazdu, w gotówce, bezpośrednio właścicielowi kwatery,
* najpóźniej miesiąc przed przyjazdem kartą kredytową lub na rachunek bankowy Recreativa lub subagenta Recreativa,
* w dniu przyjazdu w biurze agencji Recreativa.

W wyjątkowych sytuacjach (np. w przypadku rezerwacji, której łączna wartość nie przekracza 300 euro lub w przypadku rezerwacji gości, którzy do wjazdu na teren Republiki Chorwacji potrzebują wizy) do potwierdzenia rezerwacji niezbędna jest wpłata od razu 100% ceny usługi.

Kwota zaliczki oraz sposób zapłaty drugiej części sumy zostanie podana na przesłanym gościowi rachunku wstępnym.

W przypadku gdy wpłacona kwota nie wpłynie na rachunek bankowy agencji do dnia wyjazdu gościa na urlop, gość zobowiązuje się przesłać agencji potwierdzenie o dokonanej transakcji bankowej (SWIFT). Jeśli gość chce uniknąć dodatkowych kosztów bankowych za wydanie dokumentu SWIFT, ma również możliwość przesłania wypełnionego i podpisanego oświadczenia o wpłacie, z załączoną kopią dowodu osobistego lub paszportu, aby agencja mogła mu udostępnić voucher.

Wpłatą rezerwacji gość potwierdza, że w pełni zapoznał się ze wszystkimi charakterystykami kwatery i warunkami, pod którymi jest mu oferowana. Wpłata za rezerwację jednocześnie oznacza, że wszystkie warunki stają się prawnymi obowiązkami zarówno gościa, jak i agencji.

7. ZAWARTOŚĆ I CENA OFERTY

Ceny ogłoszone na stronach Recreativa mogą być inne przy każdym obiekcie; podane są przy każdej kwaterze. Ceny kwater podane są w euro. Na rachunku widoczna jest również wartość usługi wyrażona w kunach (HRK). Podane ceny zakwaterowania w hotelach i w latarniach morskich obejmują tylko te usługi, które przy wybranych kwaterach są opisane. W podane ceny kwater prywatnych wliczone są: pobyt, pościel, wyposażona kuchnia z potrzebnymi naczyniami i przyborami (nie dotyczy wynajmu pokojów bez możliwości korzystania z kuchni), zużycie wody, prądu i gazu (z wyjątkiem określonych obiektów oferujących turystykę w stylu Robinson).

Usługi dodatkowe są to usługi, które są oferowane w kwaterze, ale nie są wliczone w cenę jej zakupu (usługa wyżywienia, korzystanie z pralki, wynajem łódki, miejsce do cumowania łódki itd.). Gość opłaca je dodatkowo, pod warunkiem, że wyraża chęć korzystania z usług dodatkowych. Jeśli Recreativa dysponuje cennikiem usług dodatkowych udostępnia go na stronach internetowych. Jeśli Recreativa nie dysponuje cennikiem usług dodatkowych ceny ustalane są bezpośrednio z usługodawcą. Większość usług dodatkowych gość opłaca bezpośrednio u usługodawcy, bez konieczności opłaty przy potwierdzaniu rezerwacji.

Mimo, że większość usług dodatkowych jest opcjonalna, istnieją również usługi dodatkowe obowiązkowe (np. sprzątanie końcowe, szczególny transfer do obiektu, zameldowanie gości itp.)

W związku z tym, że od niektórych usług dodatkowych zależy dostępność wybranej kwatery (np. wyżywienie, możliwość wzięcia zwierząt domowych, korzystanie z łóżka pomocniczego...), jak również w związku z tym, że nie wszystkie usługi dodatkowe (np. łódka, miejsce do cumowania łódki, internet...) muszą zawsze być dostępne, gość ma obowiązek wszystkie usługi dodatkowe, które chce zamówić zgłosić przy okazji kreowania prośby o rezerwację.

W nielicznych przypadkach gość przed rozpoczęciem terminu korzystania z wykupionej kwatery ma obowiązek bezpośrednio usługodawcy zapłacić depozyt w gotówce. Depozyt jest dla usługodawcy gwarancją, że gość w zarezerwowanej kwaterze nie poczyni szkód. W dniu wyjazdu z kwatery gość otrzymuje depozyt w całości spowrotem, ale dopiero po tym jak usługodawca wcześniej potwierdzi, że gość wynajętą kwaterę oddał w takim stanie, w jakim ją zastał.

O wszystkich obowiązkowych dopłatach, o dokładnej kwocie dopłaty za usługi dodatkowe i ewentualnie o depozycie, jak i o sposobie opłat gość zostanie poinformowany najpóźniej przy okazji otrzymania rachunku wstępnego.

Recreativa zachowuje prawo zmiany cen zamieszczonych na stronie Recreativa w przypadku gdy usługodawca zmieni ceny kwater i/lub usług dodatkowych. Jeśli cena danej kwatery zmieni się po wpłynięciu prośby o rezerwację, ale przed dokonaniem wpłaty zaliczki, Adiratic.hr zobowiązuje się od razu o zmianie poinformować gościa oraz za jego zgodą wysłać mu nowy rachunek wstępny.

Jeśli ceny kwater i umówionych usług dodatkowych ulegną zmianie po wpłacie zaliczki, Recreativa gwarantuje gościowi, że pozostała kwota będzie liczona według cen, przy których gość zdecydował się zarezerwować konkretną kwaterę. W przypadku gdy usługodawca czy Recreativa obniży cenę kwatery po potwirdzeniu przez gościa rezerwacji, gość nie ma prawa na nowe, niższe ceny.

Strony umowy potwierdzaja, że Recreativa ma prawo powiększyć cenę przez rozpoczęciem korzystania z usługi, jeśli po potwierdzeniu doszło do zmiany kursu waluty umownej więcej niż o 5% lub jeśli doszło do powiększenia innych kosztów, które wpływają na cenę usługi, o których Recreativa nie wiedział i nie mógł wiedzieć. Gość ma prawo zrezygnować z rezerwacji, jeśli cena umówionej ceny wzrośnie więcej niż o 10%. W tym wypadku gość ma prawo na zwrot dotychczas wpłaconej kwoty, bez prawa na dodatkowe odszkodowanie. Pieniądze gościowi są zwracane na rachunek bankowy na koszt agencji.

Wszystkie podane ceny mają zastosowanie w przypadku pobytu dłuższego od czterech noclegów. Jeżeli pobyt trwa:

* cztery noclegi, podane ceny ulegają podwyższeniu o 20,00 %.
* trzy noclegi, podane ceny ulegają podwyższeniu o 33,33 %.
* dwa noclegi, podane ceny ulegają podwyższeniu o 50%.
* jeden nocleg, podane ceny ulegają podwyższeniu o 75,00 %.

8. KATEGORYZACJA I OPIS USŁUG

Oferowane kwatery zostały opisane według oficjalnej kategoryzacji miejscowej organizacji turystycznej w czasie wydawania pozwolenia na wynajmowanie danej kwatery. Dodatkowo zostało to sprawdzone przez naszych pracowników podczas fotografowania obiektu.

Standardy zakwaterowania, wyżywienia, usług itp. w konkretnych miejscach i krajach są różnorodne i nie dają się porównywać. Informacje na ten temat, które podróżujący otrzymuje w miejscu sprzedaży nie są nadrzędnymi w stosunku do informacji ogłoszonych na naszych stronach internetowych.

O przydzielaniu pokojów/apartamentów w hotelu decyduje obsługa hotelu. Jeśli gość szczególnie nie określił wyglądu i kształtu pokoju/apartamentu, zostanie zakwaterowany w którymkolwiek pokoju/apartamencie przydzielonym mu zgodnie z voucherem.

Agencja gwarantuje, że usługodawca w każdej kwaterze, w zależności od tego, dla jakiej liczby osób jest przeznaczona, zapewni odpowiednie naczynia i sztućce. Każdy gość będzie przyjęty do czystej i uporządkowanej kwatery oraz otrzyma czystą pościel. Dla gości, którzy zostają w kwaterze dłużej niż tydzień pościel jest zmieniana raz w tygodniu. Usługodawca nie ma obowiązku zapewniać gościom ręczników.

W dniu przyjazdu goście mogą kwaterować się od 14:00, w dniu odjazdu goście mają obowiązek opuścić kwaterę do 10:00. Po ich odjeździe gospodarz w ciągu czterech godzin przygotowuje kwaterę dla następnych turystów.

Wręczenie przez gospodarza kluczy do zarezerwowanej kwatery odbywa się w samym obiekcie.

9. PRAWO AGENCJI DO ZMIAN I ANULOWANIA

Agencja może zaproponować zmianę zarezerwowanej kwatery lub całkowicie bądź częściowo anulować rezerwację zamówionych kwater, jeżeli przed lub w czasie trwania pobytu nastąpią wyjątkowe okoliczności, których nie można było uniknąć lub usunąć (np. awarie sanitarne), które, gdyby nastąpiły w czasie ogłoszenia i sprzedaży oferty, byłyby usprawiedliwionym powodem dla agencji, aby oferty w ogóle nie ogłosić i nie przyjmować zamówień i potwierdzeń rezerwacji w danym obiekcie.

Jeżeli agencja ma możliwość zaproponowania gościowi alternatywy, zmiany zarezerwowanej kwatery może to uczynić jedynie za zgodą gościa. Zaproponowana alternatywa musi być co najmniej tej samej jakości, co uprzednio zarezerwowana kwatera. Jeśli oferta alternatywna jest tańsza, agencja zobowiązuje się zwrócić pozostałą sumę gościowi. Jeśli oferta alternatywna okaże się droższa, różnicę w cenie pokrywa agencja.

Agencja zobowiązuje się wszystkich gości, którzy wpłatą zaliczki potwierdzili swoją rezerwację, zawiadomić o zmianie rezerwacji lub jej anulowaniu od razu po wystąpieniu wyjątkowych okoliczności. Jeśli znalezienie alternatywnej kwatery będzie niemożliwe, wówczas wpłacona kwota, pomniejszona o administracyjne koszty agencji, zostanie zwrócona gościowi. Gość zobowiązuje się przedstawić potwierdzenie o wysokości kosztów bankowych.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie wyłącznie pod warunkiem, że zaistniałe wyjątkowe okoliczności nie są spowodowane siłą wyższą oraz że są związane wyłącznie z zarezerwowaną kwaterą. W przypadku zmian lub rezygnacji z zarezerwowanego zakwaterowania spowodowanych siłą wyższą stosuje się zarządzenia artykułu 11.

10. PRAWO GOŚCIA DO ZMIAN I REZYGNACJI

Gość może dokonać zmian w obrębie już potwierdzonej rezerwacji tylko pod warunkiem, że zgadza się na to bezpośredni usługodawca. Zmiany mogą być następujące: zmiana osoby, która dokonała rezerwacji, zmiana terminu rezerwacji, ilości osób, wieku osób oraz rodzaju usług podstawowych lub dodatkowych. Prośbę o dokonanie zmiany w obrębie rezerwacji należy złożyć w formie pisemnej (e-mailem, faksem lub pocztą). Koszty manipulacyjne wspomnianych zmian wynoszą 30 euro za zmianę (nowe rozliczenie).

Jeżeli gość chce anulować potwierdzoną rezerwację kwatery, zobowiązany jest to uczynić pisemnie (e-mailem, faksem lub pocztą).

Dzień, w którym agencja została pisemnie zawiadomiona o rezygnacji z rezerwacji jest podstawą do naliczenia kosztów anulowania rezerwacji, i to w następujący sposób:

* Za rezygnację do 29 dni przed rozpoczęciem korzystania z zakupionej usługi agencja inkasuje 30 % całej sumy na poczet kosztów manipulacyjnych i administracyjnych. Pozostałą sumę na koszt przyjmującego zwraca się gościowi.
* Za rezygnację od 28 do 22 dni przed rozpoczęciem korzystania z zakupionej usługi, agencja inkasuje 40 % całej sumy. Pozostałą sumę na koszt przyjmującego zwraca się gościowi
* Za rezygnację od 21 do 15 dni przed rozpoczęciem korzystania z zakupionej usługi, agencja inkasuje 60 % całej sumy. Pozostałą sumę na koszt przyjmującego zwraca się gościowi.
* Za rezygnację od 14 do 8 dni przed rozpoczęciem korzystania z zakupionej usługi, agencja inkasuje 80 % całej sumy. Pozostałą sumę na koszt przyjmującego zwraca się gościowi.
* Za rezygnację od 7 do 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z zakupionej usługi, agencja inkasuje 100 % całej sumy.
* Jeżeli gość nie zgłosi się w wyznaczonym miejscu lub zrezygnuje z rezerwacji w czasie pobytu, wówczas nie ma prawa domagać się zwrotu wpłaconej sumy.

Jeżeli rzeczywiste koszty są większe od przedstawionych powyżej, agencja zachowuje prawo do potrącenia powstałych kosztów.

Wspomniane koszty rezygnacji mają także zastosowanie przy zmianie parametrów rezerwacji, jeśli usługodawca nie zgadza się na ich zmianę (czyli w przypadku przenoszenia wpłaconej zaliczki na poczet nowego rozliczenia).

Zamianę zarezerwowanej kwatery na inną (której właścicielem jest inna osoba) uważa się za anulowanie poprzedniej rezerwacji. W takim przypadku także następuje zainkasowanie kosztów anulowania rezerwacji według podanej wyżej skali, a ewentualna różnica zostaje uznana gościowi przy nowej rezerwacji. Wówczas Recreativa przyznaje gościowi specjalną zniżkę 10%.

Jeśli gość przy anulowaniu rezerwacji kwatery znajdzie inną osobę, które przejmie jego rezerwację, wówczas Recreativa zainkasuje tylko koszty manipulacyjne takiej zamiany.

Jeśli rezerwacja zostanie anulowana z powodu śmierci gościa (osoby rezerwującej) lub członka jego najbliższej rodziny, wówczas Recreativa oblicza tylko minimalne koszty anulowania rezerwacji (30%). Niniejsze postanowienie stosuje się także w przypadku śmierci obojętnie którego członka grupy objętej rezerwacją lub śmierci członka jego najbliższej rodziny (małżonkowie, rodzeństwo, rodzice, dzieci), jednakże pod warunkiem, że agencja wcześniej dysponowała informacją, że ta osoba była zgłoszona jako członek grupy.

Gość jest zobowiązany przedstawić agencji akt zgonu, oraz ewentualnie potwierdzenie o pokrewieństwie zmarłej osoby z osobą rezerwującą lub z członkiem grupy objętej rezerwacją.

Od razu po obliczeniu dokładnej kwoty, którą należy zwrócić gościowi, agencja dokona zwrotu wpłaconej kwoty na koszt gościa.

Przy anulowaniu rezerwacji spowodowanym każdym innym powodem zawsze będą zainkasowane koszty anulowania rezerwacji według skali podanej powyżej.

Jeśli gość nie pojawi się w zarezerwowanej kwaterze do 20:00 w dniu rozpoczęcia terminu rezerwacji, i o powodach swojego ewentualnego spóźnienia nie powiadomi Recreativa ani bezpośredniego usługodawcy, wówczas rezerwacja będzie uważana za anulowaną w dniu przyjazdu, a koszty rezygnacji zostaną obliczone według wyżej podanej skali. Jeśli bezpośredni usługodawca w międzyczasie przyjmie innych gości, wówczas gość nie ma prawa do reklamacji i traci prawo do zwrotu wpłaconej kwoty.

11. OBOWIĄZKI AGENCJI

Recreativa zobowiązuje się troszczyć o realizację usług oraz zadbać o wybranie wykonawców usług z należytą uwagą, a także dbać o prawa i interesy gościa, zgodnie z dobrymi obyczajami w turystyce.

Recreativa jest zobowiązany zapewnić gościowi realizację wszystkich zakupionych usług, i dlatego jest odpowiedzialny przed gościem za ewentualne niewykonanie wykupionych usług lub ich części.

Recreativa wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność w przypadku zmiany i niewykonania usługi w rezultacie działania siły wyższej na terytorium kraju gościa lub na terytorium kraju, gdzie usługa miała być wykonana (wojna, zamieszki, strajki, zamachy terrorystyczne, klęski żywiołowe, interwencje władz itp.), czego rezultatem było uniemożliwienie gościowi spędzenia urlopu w rezerwowanej kwaterze. W takich przypadkach wpłacona zaliczka nie zostaje gościowi zwrócona, ani nie można jej uznać jako wpłaconej zaliczki za kwaterę zastępczą, którą gość ewentualnie chciałby zarezerwować w innym miejscu lub w innym terminie.

12. OBOWIĄZKI GOŚCIA

Gość ma obowiązek:

* posiadać ważne paszporty wszystkich osób objętych rezerwacją (w tym także paszporty dzieci oraz obowiązkowe dokumenty zwierząt domowych). Wydatki spowodowane zagubieniem lub kradzieżą dokumentów w czasie podróży ponosi gość;
* przestrzegania przepisów celnych i dewizowych Republiki Chorwackiej oraz państw, przez które podróżuje;
* sprawdzić, czy potrzebuje wizy do wjazdu na terytorium Chorwacji lub krajów, przez które będzie przejeżdżać. Recreativa nie oferuje usług pośrednictwa wizowego i zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpłaconej kwoty za rezerwację, jeśli gościowi nie zostaną wydane dokumenty, potrzebne do wjazdu na terytorium Republiki Chorwacji;
* w dniu swojego przyjazdu uregulować drugą część zapłaty za rezerwację w biurze Recreativa lub w bezpośrednio u właściciela obiektu, jeśli nie zostało to uczynione wcześniej;
* od razu po przyjeździe do zarezerwowanej kwatery wręczyć usługodawcy voucher z dokładnie oznaczoną liczbą osób i rodzajem usług, które mają być wykonane;
* przyjechać do kwatery w dokładnej liczbie i strukturze osób, jaką zgłosił agencji. Jeśli do zarezerwowanej kwatery przyjedzie więcej osób lub inna struktura osób od oznaczonej na voucherze, wówczas bezpośredni usługodawca ma prawo odmówić niezgłoszonym gościom wykonania usługi, lub zażądać za nich dodatkowej opłaty;
* zgłosić wcześniej przyjazd ze zwierzęciem domowym w celu uzyskania wyraźnej zgody bezpośredniego usługodawcy. Usługodawca ma prawo odmówić gościom wykonania usługi, jeśli nalegają, aby w zarezerwowanej kwaterze przebywało także niezgłoszone zwierzę domowe;
* przestrzegać regulaminu pobytu w zarezerwowanej kwaterze oraz zadbać o przyjazne stosunki z bezpośrednimi usługodawcami.

W przypadku nieprzestrzegania wyżej wspomnianych obowiązków, pobyt gościa w zarezerowanej kwaterze może zostać przerwany przez usługodawcę, bez prawa do zwrotu wpłaconej sumy i bez prawa do odszkodowania.

13. UBEZPIECZENIE

Gość przewozi swój bagaż sam i na własną odpowiedzialność. Z tego powodu zalecamy ubezpieczenie bagażu w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Recreativa nie odpowiada za zniszczony lub zagubiony bagaż ani za kradzież bagażu na kwaterze. Uszkodzenie, zagubienie lub kradzież bagażu należy zgłosić bezpośredniemu usługodawcy oraz na najbliższym posterunku policji.


14. ROZWIĄZYWANIE REKLAMACJI

Gość ma prawo do reklamacji tylko z powodu zamieszczenia na naszych stronach internetowych zdjęć niezgodnych ze stanem faktycznym oraz podania niedokładnych danych związanych z zarezerwowaną kwaterą (z wyłączeniem sytuacji, kiedy zastany stan jest lepszy od opisanego na naszej stronie). Dodatkowo, gość ma prawo skargi na nieporządek oraz brud w zarezerwowanej kwaterze.

Gość zrzeka się prawa do reklamacji jakichkolwiek cech kwatery i obiektu, które są podane na stronie internetowej Recreativa, a których on wcześniej nie zauważył, a także do reklamacji jakichkolwiek niedogodności, na które mu wcześniej zwrócili uwagę pracownicy Recreativa.

Gość zrzeka się prawa do reklamacji z jakiegokolwiek innego powodu, a szczególnie prawa do reklamacji ewentualnych złych warunków klimatycznych, stanu i czystości plaży, czystości i zaopatrzenia w miejscowości, czystości i temperatury morza oraz wszystkich innych podobnych sytuacji i wydarzeń, które mogą wywołać niezadowolenie gościa, a nie są bezpośrednio związane z jakością zarezerwowanej kwatery (np lokalne problemy z zaopatrzeniem w wodę, problemy z kanalizacją, wzmożony ruch uliczny, kradzież lub uszkodzenie mienia itp.).

Po każdej uzasadnionej reklamacji nastąpi usunięcie jej przyczyny, a jeśli to nie będzie możliwe, wówczas zostanie zaoferowana kwatera zastępcza. Jeśli bezpośredni usługodawca nie będzie w stanie usunąć przyczyny reklamacji, a Recreativa nie będzie miał możliwości zaoferować kwatery zastępczej, wówczas Recreativa zwróci na swój koszt wpłaconą kwotę. Maksymalna zwrócona kwota na podstawie reklamacji nie może być wyższa od wpłaconej kwoty za rezerwację. Gość z góry zrzeka się prawa do odszkodowania z powodu jakiejkolwiej szkody materialnej lub niematerialnej (np koszty bankowe przelewu, koszty rozmów telefonicznych, dodatkowe koszty paliwa, strata czasu, nadmierny stres, straty moralne...).

Reklamację można zgłosić tylko w dniu przyjazdu gościa. Jeśli gość dotarł do miejsca przeznaczenia po 22:00, wówczas w drodze wyjątku zostaną rozpatrzone skargi zgłoszone w następnym dniu do 12:00. Wszystkie reklamacje, które zostaną złożone po przewidzianym na to czasie zostaną odrzucone jako bezpodstawne i mające charakter spekulacyjny.

Agencja zastrzega sobie czas dwóch godzin od przyjęcia reklamacji na ustosunkowanie się do niej, oraz dodatkowych sześciu godzin na jej rozwiązanie, jeśli reklamacja jest uzasadniona. Czas od 22:00 do 8:00 nie wlicza się do podanych terminów.

Reklamacji nie można zgłosić sms-em, faksem, e-mailem lub zostawiając wiadomość na sekretarce telefonicznej. Reklamację można zgłosić wyłącznie telefonicznie. Agencja zachowuje nagranie rozmowy, w czasie której gość zgłasza reklamację, oraz nagrania całej komunikacji pomiędzy gościem, a Recreativa, która będzie prowadzona w celu rozwiązania reklamacji. Poprzez akceptację niniejszych Ogólnych warunków gość potwierdza, że wie, że każda rozmowa z Recreativa jest nagrywana i że zgadza się z tym, że nagrania rozmów posłużą jako materiał dowodowy w ewentualnym procesie sądowym.

Recreativa jest zorganizowany w taki sposób, że codziennie (włączając soboty, niedziele i święta) w godzinach 8:00 - 22:00 jest w stanie przyjąć reklamację gościa. Jeśli gość nie ma własnego telefonu komórkowego, wówczas zalecamy skontaktować się z Recreativa przez telefon bezpośredniego usługodawcy. Gdyby chwilowo wszystkie linie telefoniczne Recreativa były zajęte lub gdyby nikt nie odbierał telefonu, zalecamy ponownie zadzwonić, gdyż reklamacje przyjęte po przewidzianym na to czasie nie będą rozpatrywane.

Agencja się zobowiązuje, że od razu po przyjęciu reklamacji nada jej sprawie priorytet. Po sprawdzeniu wszystkich okoliczności (agencja najpierw kontaktuje się z bezpośrednim usługodawcą) agencja zobowiązuje się najpóźniej w ciągu dwóch godzin od przyjęcia reklamacji ustosunkować się do jej zasadności. Jeśli w ciągu zdefiniowanego czasu (dwie godziny) Recreativa nie zajmie stanowiska w sprawie reklamacji, wówczas gość ma prawo opuścić reklamowaną kwaterę, a Recreativa zobowiązuje się zwrócić mu wpłaconą kwotę na swój koszt.

Jeśli Recreativa oceni, że reklamacja jest uzasadniona, zastrzega sobie czas cześciu godzin na usunięcie przyczyny reklamacji. Gość jest zobowiązany do współpracy z przedstawicielem Recreativa, jak też z bezpośrednim usługodawcą w celu usunięcia przyczyn reklamacji. Jeżeli gość jeszcze będąc na miejscu nie zaakceptuje zaoferowanego rozwiązania reklamacji, które odpowiada zarezerwowanej i opłaconej usłudze, Recreativa nie weźmie pod uwagę późniejszej reklamacji gościa ani też nie będzie miał obowiązku na nią odpowiedzieć.

Jeśli podstawne powody niezadowolenia nie będą możliwe do usunięcia, wówczas Recreativa zobowiązuje się znaleźć dla gości kwaterę zastępczą.

Miarą porównaczą kwatery zarezerwowanej i zastępczej są lokalizacja i cena, podane na stronach internetowych Recreativa. Jeśli reklamowana kwatera znajduje się na lądzie, Recreativa ma prawo jako kwaterę zastępczą zaoferować kwaterę, która się znajduje na tej samej lub na sąsiedniej riwierze. Jeśli reklamowana kwatera znajduje się na wyspie, wówczas Recreativa ma prawo jako kwaterę zastępczą zaoferować tylko taką kwaterę, która znajduje się na tej samej wyspie. Za porównywalną cenę uważa się taką samą cenę oraz do 15% wyższą lub niższą od oryginalnej. Jeśli Recreativa zaoferuje gościowi kwaterę zastępczą w cenie niższej od ceny uprzednio zarezerwowanej kwatery, wówczas gość ma prawo do zwrotu różnicy w cenie. Jeśli Recreativa zaoferuje gościowi kwaterę zastępczą w cenie wyższej od ceny uprzednio zarezerwowanej kwatery, wówczas różnicę w cenie pokrywa Recreativa.

Jeśli gość nie zaakceptuje kwatery zastępczej, porównywalnej z kwaterą reklamowaną (odpowiadająca lokalizacja i cena), Recreativa nie weźmie pod uwagę późniejszej reklamacji gościa ani nie będzie miał obowiązku na nią odpowiedzieć. Akceptując kwaterę zastępczą gość automatycznie zrzeka się prawa do zwrotu kwoty, którą wpłacił za reklamowaną kwaterę.

Jeśli Recreativa w zdefiniowanym czasie (sześć godzin) nie usunie reklamowanych niedociągnięć lub nie zaoferuje gościowi oferty zastępczej, wówczas gość ma prawo opuścić reklamowaną kwaterę, a Recreativa zobowiązuje się zwrócić mu wpłaconą kwotę na swój koszt.

Jeśli Recreativa oceni reklamację jako nieuzasadnioną, nie będzie działać w celu usunięcia jej przyczyny. Gość ma możliwość zaakceptować taką decyzję i zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami kontynuować pobyt w zarezerwowanej kwaterze lub zażądać od agencji, aby mu zaoferowała kwaterę zastępczą, za którą ma obowiązek zapłacić pełną cenę nowemu usługodawcy. Decydując się na pozostanie w zarezerwowanej kwaterze, gość automatycznie zrzeka się możliwości domagania się zwrotu wpłaconej kwoty. Jeśli gość nie zaakceptuje decyzji agencji i zdecyduje się na późniejsze domaganie się zwrotu wpłaconej kwoty, wówczas nie może przebywać w reklamowanej kwaterze. Gość zobowiązuje się najpóźniej w ciągu siedmiu dni od zakończenia terminu reklamowanej usługi złożyć reklamację w formie pisemnej (e-mailem, faksem lub pocztą). Reklamacja przyjęta po upływie wyznaczonego czasu oraz z niepełną dokumetacją (fotografie, informacje z innych wiarygodnych źródeł...) nie będzie rozpatrywana.

Recreativa ma obowiązek dostarczyć pisemną decyzję w sprawie prawidłowo złożonej reklamacji w ciągu siedmiu dni od jej przyjęcia. Recreativa może przedłużyć czas rozwiązywania reklamacji z powodu zbierania informacji i sprawdzania treści reklamacji u bezpośredniego usługodawcy o najdłużej 14 dni.

Dopóki agencja nie podejmie decyzji w sprawie reklamacji reklamacji, gość zrzeka się pośrednictwa jakiejkolwiek osoby trzeciej, arbitrażu UHPA, instytucji sądowej lub zamieszczenia informacji w mediach. Jeśli gość postąpi sprzecznie z tym postanowieniem, wówczas z powodu złamania procedury, bez względu na zasadność zarzutów, agencja ma prawo domagać się zadośćuczynienia szkody, którą by wywołało takie postąpienie gościa.

Jeżeli gość nie będzie zadowolony z zastanego stanu w miejscu wypoczynku i opuści obiekt, oraz sam znajdzie inną kwaterę, nie dając agencji szansy na usunięcie przyczyny swojego niezadowolenia w ustalonym czasie sześciu godzin lub ewentualne znalezienie kwatery zastępczej, wówczas nie może domagać się zwrotu pieniędzy ani skierować skargi o odszkodowanie, bez względu na to, czy powody jego niezadowolenia były uzasadnone czy też nie.

15. KOMPETENTNOŚĆ SĄDU

Strony będą dążyć do polubownego rozwiązania każdego sporu. Strony zgadzają się, że jeśli nie uda im się rozwiązać sporu polubownie, wówczas spór będzie rozwiązywał kompetentny sąd w Splicie.

We wszystkich kwestiach, które nie zostały określone niniejszymi Ogólnymi warunkami, mają zastasowanie aktualne przepisy prawne Republiki Chorwacji.
 
book_private_dubrovnik_riviera_pl
recreativa_logo
Secure payment
placanje
Details
...
useful_links_copy