Naslovnica Dinamika plaćanja
German (Deutschland)Croatian(HR)Italian - ItalyPolish (Poland)English (United Kingdom)
MolunatCavtatPlatMliniSrebrenoZatonOrašacTrstenoSlanoPoluotok PelješacOtok LopudOtok MljetOtok KorčulaOtok Lastovo

Dinamika plaćanja

Plaćanje na rate

Zakup odabrane smještajne jedinice se obavlja u dva dijela. Prvi dio se plaća unaprijed prilikom rezerviranja objekta, a drugi dio se plaća na dan dolaska gosta, vlasniku odabranog objekta.

Iznos akontacije je od 25% - 50 % cijene cjelokupnog aranžmana, kojeg će agencija preusmjeriti na žiro račun iznajmljivača odmah po primitku uplate.

U posebnim slučajevima (npr. u slučaju rezervacije kratkog termina ili u slučaju rezervacije od gostiju kojim je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza) potrebno je za potvrdu rezervacije uplatiti odmah 100 % cijene aranžmana.

Ovisno o vrsti ugovora s iznajmljivačima u posebnim slučajevima potrebno je uplatu ostatka iznosa izvršiti najkasnije 30 - 45 dana prije dolaska gostiju na bankovni račun agencije (uglavnom objekti čiji broj počinje s 3xxx). Radi se o objektima čiji su vlasnici pravne osobe (poduzeća), pa zbog njihovih poreznih obaveza s njima imamo posebne ugovore.

S iznosom akontacije, te načinom uplate ostatka iznosa će biti gost upoznat prilikom slanja predračuna.

Rok uplate


U cilju potvrde rezervacije gost se obvezuje u roku 24-48 sati (subote, nedjelje i državni praznici se ne računaju) po ispostavi predračuna izvršiti uplatu rezervacije, te potvrdu uplate proslijediti agenciji.

Točan rok do kojeg se agencija obvezuje prijavljene termine držati pod opcijom (prvenstvo zakupa za naručitelja) je naznačen na svakom ispostavljenom predračunu pod rubrikom "vrijeme plaćanja".

Od trenutka kada gost ispuni i pošalje prijavu rezervacije, pa za naredna 24 sata, se sa tržišta povlače odabrani datumi i pravo prvenstva zakupa pripada podnositelju prijave. Rezervacija predmetnog objekta od strane drugog gosta u navedenom terminu nije moguća. Navedeni termini na internetu se označavaju žutom bojom.

Ukoliko do roka dospijeća gost izvrši uplatu rezervacije i potvrdu uplate proslijedi agenciji, odmah po provjeri izvršene uplate prijavljeni termini će biti označeni crvenom bojom, te za predstojeću sezonu neka druga rezervacija iste smještajne jedinice koja bi se barem dijelom preklapala sa potvrđenim terminom više neće biti moguća.

Ukoliko u za to predviđenom roku agencija ne dobije potvrdu o izvršenoj uplati smatrat će se da je gost odustao od prijavljene rezervacije. Na internet prikazu prijavljeni termini nakon proteka roka dospijeća više neće biti označeni žutom bojom, već će biti ponovno označeni kao dostupni - bijelom bojom.
 
book_private_dubrovnik_riviera_hr
recreativa_logo
Sigurnosno plaćanje
placanje
Detalji
...
useful_links_copy